Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. είναι επταμελές, άμισθο, με τριετή θητεία και προκύπτει κατόπιν εκλογών μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Αμυμώνης για την τριετία Μάρτιος 2017 – Μάρτιος 2020 είναι:

  1. Παρασκευή Μπέλλου – Πρόεδρος
  2. Σπυρίδων Μακρυγιάννης – Αντιπρόεδρος
  3. Παναγιώτης Τσίπος – Γεν. Γραμματέας
  4. Άγγελος – Χαράλαμπος Θεοφανίδης – Αν. Γεν. Γραμματέας
  5. Γεώργιος Κακαλής  – Ταμίας
  6. Γεωργία Ανέστη – Μπέλλα – Μέλος
  7. Παναγιώτα Ζήκα – Μέλος